Podnik podporující zdraví

Přidejte se k ostatním oceněným podnikům

Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti

Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti byla vybrána pro svou komplexnost a výstižnost jako hlavní hodnotící materiál již od zahájení soutěže v roce 2005. Kritéria byla zpracována na základě první iniciativy Evropské sítě pro podporu zdraví na pracovišti (European Network for Workplace Health Promotion – ENWHP). Od roku 2007 jsou hodnotící kritéria zpracována odděleně pro velké

a malé a střední podniky. V roce 2016 bylo vydáno 2. přepracované a doplněné vydání.

Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti

Kritéria kvality podpory zdraví pro velké podniky (více než 250 zaměstnanců)

 1. Podpora zdraví na pracovišti a politika závodu
 2. Lidské zdroje a organizace práce
 3. Plánování podpory zdraví na pracovišti
 4. Společenská zodpovědnost
 5. Uplatňování podpory zdraví na pracovišti
 6. Výsledky podpory zdraví na pracovišti
 7. Ochrana zdraví
 8. Vliv organizace na životní prostředí

Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti pro malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců)

 1. Vedení a participace
 2. Podnikové procesy
 3. Výsledky  

Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti s podrobným vysvětlením obsahu požadavků ZDE.