Podpora zdraví na pracovišti
Podnik podporující zdraví
Podnik podporující zdraví
Podnik podporující zdraví
Podnik podporující zdraví

Podnik podporující zdraví

Přidejte se k ostatním oceněným podnikům!

Podpora zdraví na pracovišti

Podnik podporující zdraví

Přidejte se k ostatním oceněným podnikům

Podnik podporující zdraví

Přidejte se k ostatním oceněným podnikům

Podnik podporující zdraví

Přidejte se k ostatním oceněným podnikům!

Podnik podporující zdraví

Přidejte se k ostatním oceněným podnikům

Evropská síť podpory zdraví na pracovišti (European Network for Workplace Health Promotion – ENWHP) je neformální síť národních institucí ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti, institucí podpory zdraví, zdravotních pojišťoven atd.

Členové a partneři ENWHP mají za cíl zlepšení ochrany zdraví zaměstnanců. Vzájemná spolupráce s partnerskými organizacemi v rámci ENWHP přispívá k propagaci dobré praxe a k jejímu prosazování na pracovištích. Mezi hlavní oblasti činnosti podpory zdraví na pracovišti patří zdravý životní a pracovní styl zaměstnanců, problematika stárnoucích pracovníků, firemní kultura (vedení zaměstnanců, rozvoj zaměstnanců), rovnováha mezi pracovním a rodinným životem, duševní zdraví, stres, společenská odpovědnost, atd.  

Česká republika je členem ENWHP od 1. 1. 2006 a jejím kontaktním místem (National Contact Office) je Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu.

Podpora zdraví je zakotvena v základním dokumentu ENWHP, tzv. Lucemburské deklaraci, o podpoře zdraví na pracovišti v Evropské unii.  Deklarace byla podepsána členskými organizacemi sítě v roce 1996 a aktualizována v roce 2005.  www.enwhp.net

Evropská síť podpory zdraví na pracovišti zorganizovala od r. 1996 devět mezinárodních projektů financovaných Evropskou komisí na témata podpory zdraví (informace a modely dobré praxe na www.enwhp.net)