Podnik podporující zdraví

Přidejte se k ostatním oceněným podnikům!

Podnik podporující zdraví

O projektu

Soutěž podnik podporující zdraví vyhlašuje každoročně hlavní hygienik ČR, organizaci zajišťuje Státní zdravotní ústav – Centrum hygieny práce a pracovního lékařství.

 

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství bylo v roce 2005 určeno jako národní kontaktní úřadovna pro Evropskou síť podpory zdraví na pracovišti - ENWHP (European Network for Workplace Health Promotion).

V rámci soutěže je podnik hodnocen podle výsledků Hodnotícího dotazníku, doplněného popisem aktuálního Projektu podpory zdraví na pracovišti a velký důraz je také kladen na informace získané z osobního auditu. V průběhu auditu jsou komplexně diskutovány specifické podmínky a problémy na konkrétním pracovišti, případně dále doporučeny kontakty a zkušenosti z jiných podniků (modely dobré praxe), což přispívá ke zvyšování informovanosti na straně podniku.

Pro oceněné podniky je jednou ročně uspořádán interaktivní workshop (workshop 2017, workshop 2016). Cílem workshopů je seznamovat přítomné s aktuálními tématy v podpoře zdraví na pracovišti, navazovat nové kontakty a rozvíjet spolupráci mezi firmami, napomáhat zdravějšímu a produktivnějšímu pracovnímu prostředí pro zaměstnance i zaměstnavatele.

 

Každým rokem jsou pořádány Konzultační dny podpory zdraví na pracovišti určené pro širší odbornou veřejnost z řad zástupců podniků, bezpečnostních specialistů, personalistů, poskytovatelů pracovnělékařských služeb, hygieniků, aj. Materiály z Konzultačních dnů ke stažení ZDE).

Tým hodnotitelů

MUDr. Vladimíra Lipšová

MUDr. Vladimíra Lipšová

Pracovní lékař
Ing. Jana Zónová

Ing. Jana Zónová

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
Mgr. Kateřina Bátrlová

Mgr. Kateřina Bátrlová

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

MUDr. Jana Murza

Lékař
Mgr. Karolina Mrázová, Ph.D.

Mgr. Karolina Mrázová, Ph.D.

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Dana Šourková

Administrativní podpora
PhDr. Ludmila Kožená

PhDr. Ludmila Kožená

Externí spolupracovník, čestný člen týmu
    Jarmila Kubínová

    Jarmila Kubínová

    Externí spolupracovník, čestný člen týmu
      • Sdílet