KRÁTKÝ PRŮZKUM - STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Situace posledních 2 pandemických let mnohde značně ovlivnila organizaci práce, pracovní podmínky i celkové zvládání náročných situací jak ze strany zaměstnavatele, tak zaměstnanců. Zdravotní stav a možnosti jeho podpory nabývají na stále větší důležitosti. 

Vzhledem k tomu, že nedílnou součástí zdravého životního stylu je zdravé stravování, které může být velkou měrou ovlivněno zaměstnavatelem přímo na pracovišti, jsme k získání přehledu o aktuální situaci vytvořili krátký dotazník, který mohou zástupci zaměstnavatelů vyplnit ZDE.PRODLUŽUJEME TERMÍN PŘIHLÁŠEK 

Pečujete o zdraví svých zaměstnanců na pracovišti? Zabojujte o titul „Podnik podporující zdraví“. 

Vzhledem k náročné celospolečenské situaci jsme se rozhodli v letošním ročníku prodloužit možnost přihlašování do soutěže. Přihlášky lze zasílat až do         30. 4. 2022.

Podporu zdraví na pracovišti chápeme jako velmi důležitou část péče o zaměstnance a zejména v dnešní době nabývá na významu nejen péče 

o zdraví fyzické, ale zejména psychické.


Mezinárodní ocenění Global Healthy Workplace Awards – podpora zdraví na pracovišti

Jste nejlepší zdravé pracoviště na světě?

Ocenění umožňuje zaměstnavatelům porovnávat své programy s globálním standardem a v případě úspěchu oslavit jejich mimořádný úspěch při podpoře bezpečného a zdravého pracovního prostředí.

Ceny Global Healthy Workplace Awards vyhodnocuje porota odborníků na základě prezentací dvou finalistů z každé kategorie. Přihlášky jsou otevřené Všem organizacím a zaměstnavatelům (ziskové i neziskové, místní i mezinárodní) v jedné ze tří kategorií:

  • malé a střední podniky: s méně než 500 zaměstnanci;
  • velké podniky: s více než 500 zaměstnanci;
  • nadnárodní společnosti.

 

Termín podání přihlášek: 11.6. 2022

Více informací: https://www.globalhealthyworkplace.org/awards/application/Vědecká konference “Ergonomie a moderní životní styl”

 

Česká ergonomická společností pořádá unikátní studentskou vědeckou konferenci “Ergonomie a moderní životní styl”, která proběhne 28. dubna 2022 na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Veškeré další informace najdete na stránce konference.

 

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ 2022 - TERMÍN PŘIHLÁŠENÍ

Vážené a milé podniky,

termín přihlášení do letošního ročníku soutěže Podnik podporující zdraví 2022 je do 31. 3. 2022.

Podrobné informace a potřebné dokumenty naleznete na adrese Přihláška 2022

V případě jakýchkoliv dotazů nás kdykoliv můžete konatktovat na info@ppz.cz.

Těšíme se na Vaši účast.

TISKOVÁ ZPRÁVA

17. ročník ocenění Podnik podporující zdraví

V České republice už od roku 2005 každoročně hlavní hygienik vyhlašuje soutěž Podnik podporující zdraví. Soutěž organizuje Státní zdravotní ústav pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Cílem je ocenit ty podniky, pro které je podpora zdraví na pracovišti nedílnou součástí každodenního pracovního života a které nadstandardně a nad rámec zákona pečují o zdraví svých zaměstnanců. Soutěžit mohou všechny podniky a organizace, které jsou českými právními subjekty. Letos si vítězové převezmou certifikáty už po sedmnácté, a to 26. října v 11:00 v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně v Praze.

 

„Jde o to podporovat podniky, aby nabízely zaměstnancům možnost například zdravě se stravovat, podporovaly je v dostatku fyzické aktivity, zabývaly se managementem stresu, nebo třeba otázkou snižování kuřáctví mezi personálem. Dobré vztahy a atmosféra na pracovišti také patří ke zdravému pracovnímu prostředí. Je prokázáno, že v takových firmách následně dochází ke snižování krátkodobé i dlouhodobé pracovní neschopnosti, snižování pracovní úrazovosti, poklesu fluktuace, zvyšuje se i loajalita vůči zaměstnavateli a zlepšuje se image firmy na trhu práce. Prospěch tedy mají v podnicích podporujících zdraví nejen zaměstnanci, ale vynaložená péče se vrací i firmám,“ vysvětluje smysl celého programu ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

 

Podniky soutěží ve dvou kategoriích. Velké podniky s více než 250 zaměstnanci a malé a střední podniky do 250 zaměstnanců. Titul Podnik podporující zdraví získávají vítězové na tři roky. Právo i nadále užívat toto označení přitom mnohé společnosti obhajují opakovaně.

 

„Soutěžící hodnotíme podle výsledků sebehodnotícího dotazníku, doplněného popisem aktuálního Projektu podpory zdraví na pracovišti, velký důraz dáváme na informace získané z osobního auditu a další dodané materiály. To znamená, že osobně navštívíme každou přihlášenou firmu, prodiskutujeme s jejími zástupci specifické podmínky na konkrétním pracovišti, charakter jejich pracovní populace, zaměřujeme se na dosažené výsledky. V rámci diskuze se snažíme šířit vzájemné zkušenosti z jiných navštívených podniků. Podniky, které ocenění na základě vyhodnocených kritérií kvality získají, vnímáme jako modely dobré praxe. To vše dále pomáhá ke zvyšování informovanosti na straně firmy i k její vyšší motivovanosti,“ popisuje za team hodnotitelů vedoucí Oddělení pracovního lékařství SZÚ MUDr. Vladimíra Lipšová.

 

Posuzování na místě se ve firmách zaměřuje zejména na nastavení procesů, hodnotíme aktivity pokrývající hlavní oblasti zdravého životního stylu – zdravá strava, dostatek fyzické aktivity, management stresu, nekouření. Zajímá nás, jaké aktivity zaměstnance baví, co nejvíce oceňující, jakých akcí se nejraději zúčastňují. Hodnotíme úroveň dosažených výsledků – pokles fluktuace, pracovní nemocnosti a úrazovosti, zvyšování spokojenosti zaměstnanců. Díky osobní přítomnosti na pracovišti vnímáme i nastavení firemní kultury a celkové pracovní klima.

 

Od vyhlášení prvního ročníku soutěže v roce 2005 získalo titul Podnik podporující zdraví už 80 subjektů v České republice. Všichni ocenění se vyznačují vysokou úrovní péče o zdraví zaměstnanců a zaměřením na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví.

 

Informace o konkrétních oceněných podnicích v letošním ročníku bude zveřejněna dnem předání ocenění, tedy 26. 10. 2021.


KRÁTKÝ PRŮZKUM ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉHO OBDOBÍ - Výsledky průzkumu mezi Podniky podporujícími zdraví

Průzkum zaměřený na zvládání koronavirové krize byl realizován naším pracovištěm v dubnu 2020 a odpovědělo na něj 24 firem, což představuje 32 % ze všech oceněných podniků. Přestože krize podstatně omezila možnosti podnikání ve 46 % firem, téměř všechny firmy (96 %) začaly více se zaměstnanci komunikovat nejenom o pracovních, ale i o mimopracovních tématech a většina firem (83 %) neomezila nastavené benefity. Možnosti homeoffice využilo 87 % firem a do domácností byla přesunuta třetina zaměstnanců. Většina firem také zohledňovala psychický stav zaměstnanců, nutnost péče o děti, nabízela edukační materiály, koučink, rady psychologů či lékařů, dbala na informovanost, měla přehled o tom, jak zaměstnanci zvládají situaci doma. Vedení firem se neostýchalo i pochválit a zaznamenali jsme i psaní děkovných dopisů zaměstnancům. Tyto firmy také věnovaly svoje zdroje i potřebným mimo firmu, rozdávaly dezinfekci a šité roušky úřadům, nemocnicím, pečovatelským domům, vytvářely balíčky pro seniory, zajišťovaly hlídání dětí či věnovaly finanční pomoc.

Výsledky dokazují, že díky zavedeným nadstandardním postupům péče o fyzické i duševní zdraví zaměstnanců, jsou dobré vztahy a důvěra v zaměstnavatele na těchto pracovištích normou. Podniky podporující zdraví patří mezi příklady dobré praxe jak v dobách běžných, tak zejména v dobách krizových.

Kompletní výsledky k dispozici zde.


PRŮZKUM HOME OFFICE

 

Mnoho zaměstnavatelů v současné době využívá či je nuceno využívat možnosti práce z domova, což přináší celou řadu jak pozitivních tak i negativních dopadů. Například dle prvních zjištění v současnosti stále probíhajícího průzkumu Institutu pro zaměstnávání ve Velké Británii trpí více než 50 % zaměstnanců pracujících na "homeoffice" bolestmi zad, ramen či krční páteře, více než 60 % zaměstnanců méně sportuje, 33 % zaměstnanců se zhoršily stravovací návyky a u 20 % zaměstnanců se zvýšila konzumace alkoholu. Zároveň jsou varující zjištění v oblasti zhoršené kvality spánku (u 64 % respondentů) a potažmo vyčerpání. 
Prvvní výsledky zde.

 

Další zdroje k práci z domova:

Metodika řízení práce prováděné formou home office KRÁTKÝ PRŮZKUM ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉHO OBDOBÍ

Vážení zástupci podniků,
děkujeme vám za všechnu vaši péči o zaměstnance zejména v této nelehké době.

Velmi nás zajímá, jak vše zvládáte a proto jsme si dovolili vytvořit krátký dotazník.

Držitelé osvědčení Podnik podporující zdraví mohou vyplnit dotazník zde.

Žadatelé o osvědčení a podniky bez certifikace mohou vypnit dotazník zde.

Za vyplnění dotazníku předem děkujeme.

Pokud bychom vám mohli v čemkoli pomoci, neváhejte se na nás obrátit.
Všechny aktuální informace k onemocnění COVID-19 naleznete na webu Státního zdravotního ústavu - www.szu.cz.

Tým podpory zdraví na pracovišti.
info@podnikpodporujicizdravi.cz