Podnik podporující zdraví

Přidejte se k ostatním oceněným podnikům

Průběh soutěže

  1. Zájemci o účast v soutěži - české právní subjekty - zasílají přihlášky v období od vyhlášení nového ročníku soutěže do uzávěrky (standardně do konce března daného kalendářního roku). Povinnou součástí přihlášení do soutěže je zaslání těchto dokumentů: přihláška, sebehodnotící dotazník, projekt podpory zdraví na pracovišti
  2. Po uzavření termínu přihlášek je přihlášený podnik kontaktován členy hodnotícího týmu (pracovníci Centra hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ) a společně dohodnou vhodné datum auditu na pracovišti podniku. Audit je zaměřen na komplexní hodnocení projektu podpory zdraví na pracovišti. Vyhodnocení probíhá dle Kritérií kvality podpory zdraví na pracovišti a zároveň přihlíží k informacím o dalších aktivitách ke zlepšování zdraví pracovníků, které se v podniku osvědčují.
  3. Po provedeném auditu dostává podnik do 30 pracovních dnů zprávu o auditu s hodnocením. Pokud byla splněna hodnotící kritéria, dostává podnik/organizace oprávnění používat titul Podnik podporujícízdraví prvního (splnění kritérií na 80 – 90 %), druhého (splnění kritérií na 90 – 95 %) nebo třetího stupně (splnění kritérií na 95 a více %) podle úrovně péče o zdraví zaměstnanců. Oprávnění je platné pro 3 roky.
  4. Slavnostní udělování certifikátů úspěšným podnikům se odehrává na podzim příslušného roku (obvykle v říjnovém termínu) v prostorách pražského malostranského paláce, certifikáty předávají zástupci Ministerstva zdravotnictví. Při této příležitosti je vyhlašován termín soutěže o titul Podnik podporující zdraví pro další ročník.

 


Organizace soutěže Podnik podporující zdraví v roce 2023:

Přihlášku nejpozději do 31. 3. 2023 odeslat spolu s písemnou formou Projektu podpory zdraví v organizaci a vyplněným sebehodnotícím dotazníkem odeslat na adresu:

Podnik podporující zdraví

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Státní zdravotní ústav

Šrobárova 48

100 00  Praha 10

Formuláře

Kritéria kvality podpora zdraví na pracovišti můžete stáhnout ZDE.

Doprovodné aktivity

  • Workshop
  • Konzultační den podpory zdraví na pracovišti
  • Individuální poradenství