Statistiky

Současný stav nadstandardní péče o zdraví zaměstnanců – účastníci soutěže

  • 71 celkem zapojených podniků     
  • z toho 47 podniků se současně platnou certifikací 
  • 77 % účastnických podniků se opakovaně certifikovalo (recertifikace)
  • 168 celkem provedených auditů