Současný stav nadstandardní péče o zdraví zaměstnanců – účastníci soutěže

  • 89 celkem zapojených podniků     
  • z toho 53 podniků se současně platnou certifikací 
  • 76 % účastnických podniků se opakovaně certifikovalo (recertifikace)
  • 244 celkem provedených auditů