Podpora zdraví na pracovišti


Podpora zdraví na pracovišti je strategie doplňující zákonnou péči o zdraví zaměstnanců, založená na dobrovolné účasti zaměstnavatele i zaměstnanců a organizovaná podle podmínek pracoviště. Jejím cílem je podpora a rozvoj zdravého životního stylu a tím snižování zdravotních rizik a zlepšování kvality života.

Výhody podpory zdraví na pracovišti:

 1. Možnost využití pracovního prostředí jako místa, kde tráví pracovní populace podstatnou část svého času.
 2. Zaměření na specifika a potřeby dané pracovní populace, včetně zohlednění konkrétních pracovních rizik, pracovních podmínek, psychosociálních vazeb na pracovišti.
 3. Zacílení programů na zdravý životní styl – zdravá strava, dostatek fyzické aktivity, management stresu, snižování kuřáctví.
 4. Společně prováděné činnosti posilují sounáležitost a přispívají k dobrým vztahům na pracovišti.
 5. Následně dochází ke snižování krátkodobé i dlouhodobé pracovní neschopnosti, snižování pracovní úrazovosti, poklesu fluktuace, zvýšení loajality vůči zaměstnavateli, zlepšení image firmy na trhu práce.
 6. Zdraví a spokojení zaměstnanci odvádějí kvalitnější pracovní výkony, zlepšují se vztahy s externími klienty či subdodavateli.
 7. Finanční návratnost je na úrovni 2-5ti násobku.
 8. Účast rodinných příslušníků na některých činnostech (sportovní a zdravotně výchovné) rozšiřuje okruh pozitivně ovlivňovaných osob.
Výhody podpory zdraví na pracovišti:

Předpoklady úspěšného programu podpory zdraví na pracovišti:

 • Podpora ze strany vedení podniku
 • Finanční a personální zajištění
 • Analýza specifik pracovní populace a jejích potřeb
 • Stanovení cílů projektu, jeho trvání, sestavení plánu aktivit, vyhodnocení na konci projektu
 • Kontinuita projektu, návaznost
Předpoklady úspěšného programu podpory zdraví na pracovišti:
 • Sdílet